pic

VERZEKERINGEN VOOR GASTOUDERBUREAUS

Helaas kunnen wij op dit moment geen aanbieding meer doen voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. De bestaande verzekeraar heeft aangegeven dat zij dit risico niet meer willen verzekeren. Op dit moment zijn we op zoek naar een andere verzekeraar om dit risico onder te brengen. Individuele gastouders zijn nog wel te verzekeren. Kijk hiervoor op onze pagina hierover

Collectieve aansprakelijkheids- verzekering
Collectieve ongevallen- verzekering

Dit zijn een aantal vragen en over het afsluiten van een verzekering voor gastouderbureaus die wij regelmatig krijgen:
1. Wat zijn de kosten van een Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering?
1. Helaas kunnen wij op dit moment geen aanbieding meer doen voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. De bestaande verzekeraar heeft aangegeven dat zij dit risico niet meer willen verzekeren. Op dit moment zijn we op zoek naar een andere verzekeraar om dit risico onder te brengen. Individuele gastouders zijn nog wel te verzekeren. Kijk hiervoor op onze pagina hierover
2. Wat zijn de kosten van Ongevallen-/Inzittendenverzekering, betreft deze eveneens in een mantelpolis inclusief de aansprakelijkheidsverzekering?
2. Collectieve ongevallenverzekering is ook collectief conform de aansprakelijkheid en premie bedraagt € 1 per kind/gastouder. Minimumpremie ook hier € 100 per jaar. Hier geldt echter geen assurantiebelasting voor. Voor een inzittendenverzekering dient de gastouder dit bij haar autoverzekering te sluiten (svi), dit is zeer aan te raden om als voorwaarde te stellen wanneer een gastouder met de kinderen rijdt. Auto verzekeringen kunnen ook via ons worden afgesloten. Eventueel kan dit los gesloten worden of als collectief, maar handiger is dat een gastouder dit zelf regelt.
3. Wat zijn de voordelen van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering via ZJHT i.p.v een ander kantoor?
3. Alle kantoren kunnen dezelfde verzekeringen aanbieden, daar mag geen onderscheid tussen gemaakt worden. Ons kantoor is mede gespecialiseerd in specifieke aansprakelijkheidskwesties waaronder kinderopvang. Wij zijn zelf jurist dus kunnen u vaak zelf helpen met vragen.
4. Indien de Gastouder, Nanny of Oppasser zelf de verzekeringen afsluit via ZJHT, wat zijn dan de kosten?
4. Een losse dekking voor aansprakelijkheid kost per gastouder € 110,- per jaar (excl assurantie belasting van 21%)
5. Bestaat er een speciale premiekorting indien een gastouderbureau een gastouder aandragen voor het afsluiten van een verzekering via ZJHT?
5. Er worden geen regelingen getroffen voor aanbreng omdat de premies erg laag zijn. Dit is alleen bij grotere volumes te doen.
6. Wat is voor een startend bureau aantrekkelijker, een collectieve verzekering of dat de gastouder hier zelf zorg voor draagt?
6. Ik zou als gastouderbureau zeker willen weten dat een aangesloten gastouder juist verzekerd is voor de kinderen die via u bemiddeld worden. De premie die u toch moet betalen voor uw eigen aansprakelijkheidsverzekering als bureau heeft ook een minimumpremie van € 100 per jaar dus dat scheelt niets. Een collectieve verzekering is zeker aan te raden.
7. Is een dergelijke verzekering verplicht om af te sluiten voor een bemiddelingsbureau, gastouders etc.?
In Nederland is alleen de zorgverzekering en de WA dekking voor motorrijtuigen verplicht. Wel is het verstandig, want je kan als gastouderbureau financieel aansprakelijk gesteld worden en dan is het fijn als je dit goed geregeld hebt.
CONTACT

Met betrekking tot vragen over al uw verzekering omtrent gastouders of gastouderbureaus kunt u contact opnemen met:

Eelco Zweerts de Jong
telefoonnummer: 06-50233333
mail: eelco@zjht.nl

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op