pic

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING VOOR HET KIND (GASTOUDERBUREAUS)

De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking bij een ongeval en/of overlijden van een gastouder of een gastkind. Hieronder in het kort de voorwaarden.

Uitgangspunten: ongevallendekking

Verzekeringnemer: Gastouderbureau

Verzekerden: aangesloten gastouders en de kinderen die opgevangen worden

Premie: € 1,- per gastouder/gastkind, minimumpremie € 100,-

Verzekerde bedragen (functionele dekking)

ingeval van overlijden (rubriek A): € 5.000,00;
ingeval van invaliditeit (rubriek B): € 25.000.00.

Dekking rubriek B: 100%

Voorwaarden: CO2010

Clausules:

Deze verzekering is van kracht voor de kinderen die bij verzekeringnemer zijn geplaatst.

Nadrukkelijk wordt bepaald, dat voor de kinderen de dekking uitsluitend van kracht is:

Voor de kinderen geldt, dat in geval van schade ten genoegen van de maatschappij dient te worden aangetoond, dat de getroffene ten tijde van het ongeval bij de verzekeringnemer was geplaatst.

tijdens het verblijf in het door verzekeringnemer geleide gastouderverblijf;

tijdens deelname aan de door verzekeringnemer georganiseerde activiteiten, uitsluitend onder toezicht van hiervoor aangestelde personen;

tijdens het van huis/school gaan naar de plaats(en) waar het gastouderverblijf is gevestigd en het van die plaats(en) naar huis/school gaan, zonder onderbreking via de kortste weg.

Voor de gastouders geldt, dat het ongeval plaats heeft gevonden gedurende het werk dat door het gastouderbureau bemiddeld is.

Begunstiging:

Rubriek A (overlijden): Uitkering aan de ouder(s) van verzekerde;

Rubriek B (blijvende invaliditeit): Uitkering aan verzekerde.

Neem via mail contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

Aanvraagformulier Collectieve Ongevallen voor Gastouderbureaus

CONTACT

Met betrekking tot vragen over al uw verzekering omtrent gastouders of gastouderbureaus kunt u contact opnemen met:

Eelco Zweerts de Jong
telefoonnummer: 06-50233333
mail: eelco@zjht.nl

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op