pic

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer ZJHT Risk and Insurance Specialists BV

Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: ZJHT Risk and Insurance Specialists BV.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onzedienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.
Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekentdat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde dienstenvan ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst m.b.t. eenfinancieel product te sluiten.

Download hier de volledige dienstenwijzer

CONTACT

Bedrijven en Verenigingen:
mr Inge Zweerts de Jong
06 531 70 661
inge@zjht.nl

Particulieren:
Bart van Rossum
06 237 87 810
bart@zjht.nl

Kunst:
mr Frank Heerkens Thijssen
06 135 53 153
frank@zjht.nl

Leven, Inkomen en Zorg:
Eelco Zweerts de Jong
06 502 33 333
eelco@zjht.nl

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op